Bài viết

Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Wordpress
Hiển thị thêm thông tin của bài viết ra trang danh sách - wordpress
Xem thêm

Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Wordpress
Nếu bạn đang cần tạo một custom form trong wordpress để ghi chú, soạn emai.... mà cần tới html editor như trong phần "nội dung" [...]
Xem thêm

[PHP] - Đọc file text đơn giản

[PHP] - Đọc file text đơn giản

Lập trình PHP
Một số hàm cơ bản PHP dùng đọc file
Xem thêm

CSS các thủ thuật căn giữa

CSS các thủ thuật căn giữa

CSS
Một vài thủ thuật dùng CSS căn giữa các phần tử theo chiều ngang, dọc, vừa ngang vừa dọc!
Xem thêm

Làm chiếc ô tô chuyển động với CSS3 animation

Làm chiếc ô tô chuyển động với CSS3 animation

CSS
Code ô tô chuyển động animation trong css3
Xem thêm

Cải thiện kỹ năng nghe tiếng anh từ cuốn sách: 21 cách học tiếng anh du kích

Cải thiện kỹ năng nghe tiếng anh từ cuốn sách: 21 cách học tiếng anh du kích

Học tiếng anhCảm nhận cuộc sống
Các phương pháp cải tiện kỹ năng nghe tiếng anh từ cuốn sách "21 cách học tiếng anh du kích"
Xem thêm

Laravel sắp xếp một collection theo một mảng cho trước

Laravel sắp xếp một collection theo một mảng cho trước

Lập trình PHPHỏi đáp khác
Sắp xếp $collection từ một mảng $array gồm các id của các item cần lấy và phải sắp xếp đúng thứ tự các item đó [...]
Xem thêm

Chơi Fifa 18 mới biết H.Lozano là ai

Chơi Fifa 18 mới biết H.Lozano là ai

Chơi game
Chơi Fifa 18 mới biết H.Lozano là ai
Xem thêm

Dùng Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel

Dùng Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel

Lập trình PHPHỏi đáp khác
Dùng dịch vụ Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel, cách tạo bucket, config key, code upload file, lấy file đơn giản
Xem thêm

Một vài thủ thuật sử dụng SASS viết CSS

Một vài thủ thuật sử dụng SASS viết CSS

CSS
Thủ thuật viết css với sass, css preprocessor, tích hợp sass vào netbean
Xem thêm